Школа "Интензив"
Често задавани въпроси
Начало / Често задавани въпроси
В сайта ни са публикувани тестове за самооценка на повечето езици. Когато посетите офиса ни, ще определим нивото ви и на място.
Продължителността на курсовете зависи от интензивността (седмичната натовареност) на групата. При препоръчителната от нас интензивност от 6 уч. часа седмично, разпределени в 2 дни по 3 уч. часа или в 3 дни по 2 уч. часа, 100 часов курс продължава около 17 седмици или 4 месеца. 120 часов курс продължава около 20 седмици или малко над 4 месеца и половина.
Време за провеждане – вечерни, дневни, съботно-неделни. Графикът зависи от предпочитанията на клиентите ни, когато се записват за конкретния курс.
Хорариума на курсовете при групи от 5 - 10 човека е: 100 уч. часа за нива А1, А2, В1 и 120 уч. часа за нива В2, В2+, С1, С2.
Ако сте се записали в рамките на рекламен период за стартиране на нови групи и има специална обява в медиите на Школа ИНТЕНЗИВ, около месец ще се наложи най-дълго да чакате. Ако е извън този период, може да се окаже, че ще чакате и повече. Оформянето на група е сложен процес, защото е с обединяване на различни хора с различни цели и нужди, които по едно и също време трябва да приемат едни и същи условия, да се съобразят с останалите от групата и да направят малки компромиси. Това е една от особеностите на груповото обучение – чака се по-дълго. Ако целите ви изключват чакане, значи груповото обучение не е подходящо за вас. Предлагаме и индивидуално обучение, при което не се налага да чакате и ден.
Обучаемите са до 10 човека, като най-често са между 5 и 10 души.
Според Общата европейска езикова рамка, нивата са 6 – А1, А2, В1, В2, С1, С2.
Учебния час е 45 минути. Занятията обикновено са 90 минутни или повече. Рядко препоръчваме на клиент на ден да провежда само един 45 минутен урок, защото не е ефективно от гледна точка на механизмите на учене и запомняне. Многогодишната ни практика и наблюдение над учебния процес при различни клиенти, също оказват влияние върху принципите, които прилагаме в Школа Интензив.
Учебникът е основата, върху която учителят и курсистите градят учебния процес. Освен него по преценка на учителя и ръководството, различните групи могат да ползват работна тетрадка, граматика, интерактивен учебник, аудио-материали, DVD. Преподавателите предлагат работа с материали от интернет – разнообразни обучителни сайтове и интерактивни платформи за езиково обучение.
Груповото обучение предполага цялостно напредване, независимо от отсъствия на някои клиенти. Ако сте в група, не разполагате с допълнителни уроци при ваше отсъствие. По ваше желание може да заплатите допълнително и да ползвате уроци за наваксване самостоятелно с учител. За дълго отсъствие, по независещи от вас причини, разглеждаме случая конкретно, след като известите ръководството на Школа Интензив.
Учителите са със завършена филология, приложна лингвистика, информатика или съответната изисквана специалност и образователна степен за всяка предлагана от нас дисциплина. Проверени са в практиката, подбират се по строги критерии и подлежат на постоянен мониторинг от страна на ръководството и методика на Школа Интензив. Учителите надграждат своята квалификация с помощта на семинари и обучения и са подготвени за новите и постоянно променящи се предизвикателства. Ако клиентите ни трайно и категорично изразяват неодобрение и непредпочитане към конкретен учител, той няма да има място в Школа Интензив. Вие сте тези, които определяте кой учител ще обучава при нас. 95 % от учителския ни екип работи в Школа Интензив над 5 години. Клиентите ни не само са свободни да изразяват мнението си по всички текущи и засягащи учебния процес въпроси, но и ги призоваваме да го сторят чрез анкети, които попълват в хода на курса.
В хода на обучението всички курсисти полагат текущи и финални тестове. Домашната работа е част от цялостната подготовка и всички учители възлагат различни задачи за самостоятелна работа, която проверяват и коригират на следващото занятие.
При резултат на финалния тест над 60%, курсистът получава сертификат според Общата европейска езикова рамка за владеене на езика на съответното ниво.
Удостоверението, което получавате е на съответния изучаван език, включва данните ви, дата, ниво, дисциплина и хорариум. Всеки работодател, организация или университет би признал езиков сертификат от частен езиков център като Школа Интензив, освен, ако изрично не не е указано, че се изисква друг конкретен сертификат. Наши клиенти ползват и представят успешно документите, получени от Школа Интензив по целия свят. Знанията, които стоят зад удостоверението са по-важни. Когато показаните знания кореспондират с удостоверението като ниво на владеене, вие сте постигнали целта си и с увереност можете да представяте този документ, където се наложи.
Заплащането на курсовете при групово обучение е авансово или разсрочено. Авансовото плащане е при записване за курс и ползвате отстъпка. При разсрочено плащане трябва да заплатите първата вноска за записване - преди началото на курса. Следващите вноски са дължими след определен период от време, който е описан във Вашия профил в нашата онлайн система. Ще получавате автоматични съобщения, когато наближи срока за плащане. Необходимо е също да подпишем договор за обучение, в който са описани параметрите на Вашия курс и сроковете за плащане - за наше и Ваше спокойствие. Сумата за учебника се заплаща при записване за курс или на първото занятие.
Отстъпката за ранно записване е 10% или 15 %, в зависимост от конкретната нова сесия. Тази информация се обновява в медиите на Школа Интензив – intenziv.com, Facebook, intenzivno.com/blog. Отстъпка получават и двама и повече души от едно семейство – до 10 %. Тъй като отстъпките не се натрупват, при различна комбинация най-голямата, която можете да получите е 20 %.