Школа "Интензив"
Фирмено обучение
Начало / Фирмено обучение

Фирмено обучение


Препоръка МВ Янтра

 

 

В Школа ИНТЕНЗИВ предлагаме обучение по английски, немски, френски, италиански, испански, гръцки и руски език, както и компютърно обучение за фирми и ведомства по месторабота.

Предлагаме и специализирано езиково обучение по професионални сфери.


Курс по френски език в Община Габрово, организиран школа Интензив Габрово


Какво да очаквате:

- анализ на потребностите на кандидатите за   езиково обучение;

- тест за определяне на стартовото езиково  ниво;

- съобразяване с изискванията по отношение  на основните организационни параметри –  начало и край, продължителност, график  на часовете;

- комуникативен подход, включващ тестове,   мултимедия, аудио- и видео-материали, Интернет;

- поддържане на редовна обратна връзка с   ръководството на организацията-клиент за резултатите от междинните и крайните тестове и за присъствията.


Свържете се с нас и поискайте нашата оферта сега.