Школа "Интензив"
Елеонора Ташева
Начало / Преподаватели / Елеонора Ташева
Елеонора Ташева Английски език/ Bulgarian for foreigners

Здравейте, добре дошли в чудния свят на Школа Интензив!

Казвам се Елеонора Ташева. Завършила съм Приложна Лингвистика в Нов Български Университет с английски и френски език. Имам също Магистърска степен по Преподаване на английски език от Унивеситета Уитън, Илиноис, САЩ.

За мен преподаването на чужд език е удоволствие и привилегия, тъй като позволява на хората да преодоляват езикови и културни бариери, както и да израстват професионално в своята кариера.

За мен е важно уроците да са хармонични, логически свързани, комуникативни, съобразени с индивидуалните нужди на курсистите. Вярвам също, че езика е неделима част от културното наследство на един народ, за това се стремя в уроците да интегрирам и допълнителна информация включваща исторически факти, архитектура, изкуство.

Като учител, имам опит в преподаването на различни възрастови групи, както на малки деца и ученици така и на хора работещи в разновидни професионални сфери. Обединяващ е факта, че езикът е преди всичко средство за комуникация чрез която хората изграждат помежду си мостове, споделят идеи, намират различен начин да изразяват себе си и да градят взаимоотношения.

Bulgarian Tutoring

My name is Eleonora Tasheva. As a foreign language teacher I teach English, Bulgarian and French. In my experience, foreign language teaching is a pleasure and a privilege since it helps people build bridges culturally and grow professionally.

I had the opportunity to study in the USA and to complete my MA degree at Wheaton College, Illinois.

I had the chance to gain some insight into culturally diverse classrooms as I worked with a World Relief ESL class in Wheaton.

However, Bulgarian…, this is impossible!

This reaction common to many foreigners is due to the fact that Bulgaria and its people are unfamiliar to them. Give yourself a little bit of time to get to know Bulgaria and Bulgarian people.

Just like learning any other language, learning Bulgarian takes time and commitment. We can help you start with small steps and you will soon enjoy the wonderful experience of communicating, learning new information and sharing your ideas with others.

We customize our classes depending on your reason for wanting to learn or practice the Bulgarian language.