Школа "Интензив"
Организация на обучението
Начало / Нашите съвети / Организация на обучението

Организация на обучението за клиентите на 

Школа ИНТЕНЗИВ

При групово обучение за пропуснати часове суми не се възстановяват.

Във връзка с организационни въпроси, курсистът се свързва с ръководството на  Школа ИНТЕНЗИВ, по телефон, имейл или скайп.

Курсистът си води график с проведените часове, за да бъде сверена информацията при нужда.

Клиентите получават ежемесечна информация от своя преподавател колко урока е провел и колко остават до постигане на неговата цел.

Ако обучаемият знае, че ще отсъства на конкретни дати, уведомява възможно най-рано преподавателя по време на уроците.

Клиентите и преподавателят се уговарят как и дали ще провеждат занятия по време на празнични дни, възможно по-рано.

Курсистът има право да изрази желанието си или нежеланието си да го обучава определен преподавател, както и да изказва мнение по всички въпроси, засягащи услугата, която той заплаща.

Внасянето на таксата за групово или индивидуално обучение се извършва преди началото на курса.

Заплащането се извършва в офиса на Школа ИНТЕНЗИВ или по банков път.

 

Внасяне на такса от клиенти, обучаващи се индивидуално:

Клиентът има профил в intenziv.com и виртуален портфейл. Когато внесе сума, се отбелязва в портфейла, както и проведените уроци. Когато сумата стане под 50 лв, клиентът получава автоматичен имейл, който му напомня да захрани портфейла си.

Уроци се провеждат при положителен баланс на сумата.

При индивидуално обучение часовете не се считат за проведени и суми не се дължат за тях, ако:

1. Курсистът е предупредил своя преподавател на предходното занятие;
2. Курсистът е предупредил чрез е-мейл най-малко 24 часа преди началото на обучението и е получил потвърждение, че сме получили писмото.
3. Курсистът може да отложи час и чрез телефонно обаждане, не по-късно от 3 часа, преди началния час на курса си.
4. Курсистът може да отложи занятие не по-късно от 3 часа, преди началния час на курса като изпрати съобщение по Скайп и получи отговор, че сме прочели съобщението.

Ако не е изпълнено нито едно от горните 4 условия, то се счита, че курсистът е провел 1 час и дължи заплащане за него.

 

Кодекс на екипът  на  Школа ИНТЕНЗИВ

Уважаваме вас, вашето време, правото ви да получите качествено и адекватно обучение.

Уплътняваме урока ви максимално, с цел ефективно усвояване на езика.

Коректно и прецизно отношение към вас, вашите конкретни нужди и желания.

Екипът на  Школа ИНТЕНЗИВ е винаги на разположение за решаване на организационни, технически и други въпроси.

Преподавателите са подбрани по строги критерии и са оценени и одобрени от клиентите ни. Те стимулират активност  в учебния процес, грижат се да поднасят учебния материал достъпно, спокойно и постепенно и следят да сте усвоили всичко.

Запознати са с вашите цели и причините да ползвате услугите на Школа ИНТЕНЗИВ и следват пътя, който ще ви доведе до изпълнението им. Готови са да се отзоват винаги и да ви отговорят на въпросите.  Стилът на работа на учителите ни се отличава с висок професионализъм и морал, перфектна организация, пълноценно запълване на учебното време, изключително внимание към нуждите на всеки клиент, изобретателност по отношение на учебния материал, коректност и отговорност.

Главен момент в работата им е да предразполагат, да създават приятна творческа атмосфера в часовете, за да развиват възможно най-много потенциалните способности на своите ученици. Отнасят се с всеки курсист като с личност, която заслужава уважение и е с уникални изисквания и интереси.

Екипът на Школа ИНТЕНЗИВ се стреми да обновява техническите, програмните  и учебните ресурси, за да отговорим на повишаващите ви се очаквания за съвременно и професионално обучение.

Екипът на Школа ИНТЕНЗИВ стимулира градивни човешки взаимоотношения между вас и преподавателите.

Ръководството на Школа ИНТЕНЗИВ упражнява сериозен контрол над учебния процес и се намесва при нужда.

Грижим се да се обучавате в ниво, което е подходящо за вас.

Реагираме незабавно на ваш сигнал за въпрос от разнообразен характер.

Държим да учите с удоволствие и да получавате услугата освен по професионален, и по приятен начин.

Ако не спазим тези условия, молим изразете вашето несъгласие пред ръководството на Школа ИНТЕНЗИВ.