Школа "Интензив"
Как да учим ефективно
Начало / Нашите съвети / Как да учим ефективно

4-7-ми закон на Сугестопедията


 

4. Връзка част – цяло – малкото има връзка с голямото, голямото е изградено от малки елементи; всяко цяло е част от по-голямо и така до безкрай.

Когато учите отделни думи, мислете,че те не съществуват самостоятелно, а са част от изрази и изречения, както и от по-големи текстове. Затова е препоръчително да слушате често и дълго автентична реч, дори да сте на начален етап на изучаване. Същото важи и с обратен знак – когато нивото ви е много високо и „цялото“ не ви е чуждо, пак се налага да изучавате значението на конкретна дума, която все още не ви е известна. Усвояването на чужд език е свързано с непрекъснато минаване от част към цяло и обратно, за да има връзка между всички езикови елементи. Не се доверявайте на учител, който говори на български през повечето от времето и ви преподава лексиката изолирана от контекст.

 

5. Голямо количество информация – многократно увеличен учебен материал – или потапяне в езика без използване на майчиния.

Важно е да слушате речта на изучавания език, дори да не разбирате почти нищо. Нека това се случва всеки ден за толкова време, за колкото имате възможност . В началото няма да разбирате нищо, но това ще започне да се променя скоро. Не мислете, че слушате, за да разбирате. Мислете като за поемане на необходимата ви доза  от езика. Това става с автентична реч, произнасяна от хора с майчин език, които говорят свободно и естествено. Многократно е завишена информацията в сравнение вашите знания, но това е начинът да овладеете езика, а не отделни думи или изрази. Вие учите начина за комуникация на този език, а това се осъществява с потапяне в голямо количество информация, както от страна на учителя ви, така и когато учите самостоятелно.

 

6. Златното сечение – 1.6 в математиката.

Ако урокът е 45 мин. на 33-тата минута е пика, кулминацията на човешкото внимание и възприемане. Точно тогава може да се постави акцента в урока. Вниманието продължава до това време. В следващите 12 минути до края на урока ученикът вече не работи активно. Или урокът се разпределя:10 минути интродукция, 20 минути активен сеанс, 12 минути пасивен сеанс. За вашето учене вкъщи също можете да го спазвате.

 

7. Класическо изкуство – учене на фона на музика, най-вече класическа; заобиколени от картини или други произведения на изкуството, пеене на песни на чуждия език, участие в театрални пиеси и драматизации.

Експериментирайте дали слушането на класика ще ви помогне на запомнянето. Ученето на език чрез песни е доказало своите високи резултати – тогава се включват много рецептори и връзките в мозъка се увеличават – слух, пеене, смисъла, звученето на мелодията, емоционалното възприятие.