Школа "Интензив"
Как да учим ефективно
Начало / Нашите съвети / Как да учим ефективно

Способността да запомняме и да си спомняме е един от ключовите градивни части на ученето на език. Какво да знаете, за да контролирате този процес?


 

Ученето е като посяване на семе в мозъка, което расте със скоростта, адекватна на вашата грижа. В краткотрайната памет можем да запомняме около 7 нови думи.

Средно в един учебен час учениците запомнят около 7 нови думи. Учителят трябва да им преподава малко над това – около 10, заради онези, които запомнят повече.

Нормално е след 9 изминали часа да са забравили  новите думи.

Борбата със забравянето се осъществява като се грижите те да се появяват в контекст отново и отново, да се ползват, да се срещат, да са в обръщение.

За да научите дума трайно, необходимо е да се натъквате в текст на нея над 6 пъти.

Да срещате думата в различен контекст не е равно на повтаряне. Трябва да използвате различни начини на запомняне. Да я пишете, да я слушате, произнасяте, прочитате. Ако една дума има повече от едно значение, започнете от основното и продължете с другите, докато си ги изясните и запомните.

Ученето на думи става като я чуете, прочетете, напишете, и си я представите.

Трябва да сте обградени от богата визуална среда – визуалната памет е много силна и можете да я впрегнете, за да направите връзки с думите.

За да стигнете и още по-далеч, можете да я изиграете, да я изпеете, да я римувате с нещо, да я опишете, да я направите персонална, да я асоциирате с друга дума, да я групирате с други думи,  да намерите противоположната на нея дума, да я промените – ако е глагол, да немерите други граматични форми, и чак след това, на последно място, да я преведете на майчиния ви език.

Ако думата се учи по лесен начин, лесно ще се забрави. Търсете трудни начини, за да си осигурите по-трайно запомняне.

Една дума я срещайте след един ден, след една седмица,  един месец, 6 месеца и една година.

Учете преди да си легнете или веднага след като сте станали от сън.

Винаги започвайте и приключвйте от и на различно място.

Правете жестове, в синхрон със смисъла.

Асоциирайте думите с образи.

Използвайте пространствената памет като се движите, адекватно на смисъла.

Представяйте си нещата в пространството.

Учете на различни места – на открито, на закрито.

Произнасяйте думите с чувство.

Записвайте се и да пускайте записа многократно.

Използвайте и другите си сетива.

Запомнят се живи, цветни, ярки образи, а не скучни, безинтересни и сиви.

Запомнят се конкретни, не абстрактни образи.

Направете ги динамични, анимирани, необичайни.