Школа "Интензив"
Как да учим ефективно
Начало / Нашите съвети / Как да учим ефективно

Колкото повече четете на глас, а не наум, толкова по-бързо ще запомняте.


 

Някои хора, които учат чужд език и в по-голямата част от времето четат наум, правят граматически упражнения наум, „повтарят“ непознати думи наум. Езикът е за комуникация и главното умение е говоренето. Абсурдно е да четете наум с цел учене. Ако сте в процес на овладяване на знанията все още, трябва да си наложите, че при всяка дейност ще изговаряте текст, изрази и думи на глас. Няма да ви е лесно, особено ако сте свикнали вече с този вреден навик. Налага се обаче да го изкорените и то бързо. Ако ви е трудно да се сещате, сложете си бележка с ярък и голям надпис „ЧЕТА НА ГЛАС!!!“.  Не просто говорене и повтаряне, а с различна интонация и ентусиазирано.

Ако четете само нови и непознати думи за вас, нека е на глас. Толкова пъти, колкото ви е необходимо.

Обръщайте внимние на правилното произношение, слушайте автентична реч с участието на новите думи за вас и се опитвайте да я наподобите.

Ако четете текст от учебника си, четете на глас, отново многократно, докато се уверите, че четете гладко и всичко ви е познато.

Текстът или научавате наизуст, или да разказвате. И двете са много полезни. Независимо каква домашна работа сте получили от вашия учител, винаги ще се подготвяте по този начин, т.е. ще извършвате допълнителни дейности, освен инструкциите от учителя, които след кратко време ще дадат резултат и ще видите ползите.

Писането на думите, с цел запомняне, също става с произнасяне на глас всяка отделна дума. Докато го правите, вниманието ви трябва да е отдадено на по-нестандартните и трудни като правопис думи и се старайте да запомняте тези особености. Не си пестете силите, ефектът  от говоренето и писането е неоспорим.

Когато гледате дума в речник, също я повтаряйте на глас много пъти, за да я запомните. Оставете четенето наум за периода, когато четете книги за удоволствие.

Четенето на глас активира различни центрове в мозъка и, за разлика от четенето наум. Когато четете на глас, подобрявате паметта си и е по-ефикасен начин за учене. Защо инерцията ни кара да четем наум? Защото изразходваме по-малко енергия, по-лесно е и не се натоварват гласните ни струни. Ако това се превърне в навик, ще забравим как да четем на глас и ще се обречем на по-ниско ниво на възприемане. Още от началото си задайте правилните начини, колкото и необичайни да ви се струват. С течение на времето ще се превърне в машинално действие и няма да ни се струва трудно, а просто част от естествения процес.