Школа "Интензив"
Как да учим ефективно
Начало / Нашите съвети / Как да учим ефективно

Как да действате стъпка по стъпка и кои са най-важните етапи?


 

Четете всичко на глас – когато пишете думите по няколко реда, четете текстовете, както и другите упражнения. Учене наум на чужд език не е ефективно. Езикът е предимно за устна комуникация.

Четете текста от учебника многократно до изглаждането на цялата лексика, произношение и други особености.

Ползвайте речници през целия период на учене, дори от самото начало. Този полезен навик ще ви развие до самостоятелен и независим ползвател на езика.

Новите думи пишете по 2 или 3 реда, за да ги запомните, по-трудните думи повече редове; повтаряйте на глас докато пишете и обръщайте внимание на особеностите при писането на всяка дума – двойни букви, например.

Чувате много пъти новата дума в различни изречения, повтаряте я отново, с различна интонация и сила на гласа.

Четете я в различен контекст, докато ви се стори напълно позната и я изговаряте без затруднения.

Слушате текстове с участието на тази дума, особено, ако има различни нюанси в значението.

Ако я слушате в песен, полезно е и вие да пеете.

Пишете я многократно, докато я повтаряте и мислите какви особености в писането да запомните.

Изследванията сочат, че малко след като прочетете даден урок или статия количеството материал, който може да си спомните расте за кратко и след около 1 ден пада с 80 %. Затова, преговаряйте я след 10 минути, след 24 часа, след 1 седмица, след 1 месец, след 6 месеца и след 1 година. След това знанията ще останат в дълготрайната ви памет.

Отличното време за занимания с езика на ден е 60 минути, но по-малко от 30 минути е недостатъчно. Естествено, колкото повече, толкова по-бързо и ефективно.