Школа "Интензив"
Как да учим ефективно
Начало / Нашите съвети / Как да учим ефективно

Използвайте ученето наизуст за по-бързото и точно усвояване.


 

Всеки текст, който изучавате, накрая го научете наизуст. Ако е твърде дълъг, може да го разделяте на части или да изберете да научите наизуст само някои изречения. Този метод е изискващ време и енергия, но се отблагодарява стократно. Чрез него вие подреждате готови изречения. Освен това по естествен начин усвоявате словореда. Ученето на чужд език е имитиране, а какво по-добро от възпроизвеждане на речта. Ако съчетаете с автентично слушане на същия текст, който учите наизуст, ще затворите кръга успешно. Когато се чуете да говорите гладко чуждия език, вие придобивате самочувствие, че се справяте. Текстовете като трудност нека са съобразени с нивото ви. Ще избирате все по-трудни, с напредването ви. Може да учите като слушате на запис многократно текста. Препоръчително е слушането да е вашият начин на запомняне, защото речта е автентична и разполагате с различни технически средства, които да ползвате за възпроизвеждане на записа. Дори пасивно да слушате, пак ще ви помогне на запомнянето. Доказано е, че при повечето хора след седем дена учене, много трайно запомнят конкретен текст. Ученето наизуст не е метод за овладяване на чужд език, който всеки преподавател ще ви предложи, затова вие трябва сами да го практикувате, независимо от обстоятелствата.