Школа "Интензив"
Мнения на клиенти
Начало / Мнения на клиенти
обучението по английски език, в Школа ИНТЕНЗИВ
"Идеал Стандарт – Видима" АД Ива Терзиева, Дирекция "Човешки Ресурси"

Съвместната ни работа с екипа на Школа ИНТЕНЗИВ започна през 2010 г. С тяхно съдействие организирахме обучение по бизнес английски език на мениджъри и ключови специалисти в компанията. Преподавателите са специалисти с висока квалификация и професионален опит, което осигурява постигане на поставените цели и очакваните резултати от обучението.Участниците оценяват обучението като ефективно и отчитат напредък и по- голяма увереност в уменията си да комуникират и да използват езика. 
Освен обучението по английски език, със съдействието на Школа ИНТЕНЗИВ организирахме и курсове по немски, френски и италиански език за административни служители на компанията.
Препоръчваме Школа ИНТЕНЗИВ като надежден партньор, работещ качествено и отговорно и затова смятаме да продължим партньорството си с тях.

Курс по английски език, проведен в АББ Авангард - Севлиево
"АББ Авангард" ЕООД - Севлиево Павлина Николова, дирекция "Човешки ресурси"

През 2013 г. екипът ни в отдел Човешки ресурси организира конкурс за избор на езикова организация и поради множество критерии се спряха на Школа Интензив, гр. Габрово.

За съвместната ни работа до сега, не сме се усъмнили в правилния си избор. В началото нуждите ни бяха за курс по английски език за 10 наши ключови служители, а впоследствие обучавахме на български език чуждестранни мениджъри АВВ Авангард. Винаги разчитаме на обратната връзка с ръководството на Школа Интензив и при нужда се отзовават своевременно и не оставят нерешен въпрос. Ориентирани са към пълно реализиране на поетия ангажимент и това особено проличава в удовлетвореността на нашите обучаващи се служители. Избора на учителски състав винаги е отличен. Препоръчваме за избор Школа Интензив, гр. Габрово като лоялна и коректна фирма за езиково обучение.

Качествено езиково обучение по английски и италиански език в Школа Интензив Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна, Габровски окръг
"Дзали Калцедония Груп" ООД Кирил Иванов, "Човешки ресурси"

Спряхме се на Школа Интензив, тъй като се нуждаехме наши служители да подобрят езиковото си равнище по английски и италиански език. Школа Интензив се отличи със своя почти 20-годишен опит на пазара, имиджа на уважавана и стабилна организация и положителните отзиви на други компании, ползвали услугите и. Оформихме 6 учебни групи с класическа и онлайн форма на обучение чрез виртуална класна стая. Поставихме ясно и категорично параметрите, които са важни за нашата фирма, както и необходимия резултат в края на обучението, а Школа Интензив  изпълни първоначалните ни изисквания за високи резултати на тестовете. Становището ни е, че направихме правилен избор на обучителен център.

Качествено езиково обучение по английски език в Школа Интензив Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна, Габровски окръг
МВ Янтра АД Габрово Кенан Селимов, производствен директор

Избрахме Школа Интензив през 2012 г.  и до настоящия момент провеждаме обучение на наши служители по английски и руски език. В лицето на Школа Интензив срещаме истински партньор, който подхожда към нуждите на компанията ни с разбиране и предлага най-подходящата за нас форма на обучение. Учителите, обучаващи служителите ни са професионалисти, които се отнасят сериозно и отговорно към учебния процес.

            Обучаемите подготвят писмени задачи, попълват тестове, а учителите информират ръководството ни за постиженията и напредъка им.

            Високото ниво на обучителната услуга е стабилно във времето и се усъвършенства с ползването на мултимедийни, съвременни средства за обучение и онлайн управление на учебния процес.

            Служителите ни ползват все по-успешно руски и английски език при служебните си ангажименти, което е доказателство за удовлетворяващите резултати, постигнати чрез професионализма на Школа Интензив.