Школа "Интензив"
Мисия
Начало / Мисия

Мисия на школата


 

Школа ИНТЕНЗИВ ще развива и променя своите учебни програми, с цел да бъдат все по-удобни, по-ефикасни и улесняващи нашите клиенти.

Школа ИНТЕНЗИВ ще отговаря на повишаващите се очаквания за инфраструктура и технически средства чрез усъвършенстване и обновяване.

Школа ИНТЕНЗИВ ще продължава да упражнява строг контрол над учебния процес и ще следи за спазването на основните стратегии в обучението.

Школа ИНТЕНЗИВ ще продължава да стимулира градивни човешки взаимоотношения между преподавателите и клиентите.

 

 

Цели на Школа Интензив:


 

Прилагаме специално разработен “ИНТЕНЗИВ метод”, който дава забележителни резултати. Запознаваме ви с чуждия език или компютъра, предизвикваме и поддържаме интерес, развиваме знанията ви и ви стимулираме сами да търсите пътища за усъвършенстване.

Ученето при нас е забавно, с модерни, но проверени в практиката учебни системи. Преподавателите са професионалисти, ангажирани и отдадени на работата си в Школа ИНТЕНЗИВ и биха изявили възможностите на всеки, който покаже желание и любознателност.

В рамките на курса по английски език се провеждат уроци с учители, чийто майчин език е английски. В компютърния кабинет курсистите ползват мултимедийни ресурси за тестове и упражнения, а с уроците извън учебната зала засилваме практическия и комуникативен подход на обучението. 

Езиковите програми, по които работим, са утвърдени от НАПОО.

В блога на Школа ИНТЕНЗИВ можете да учите допълнително, да задавате въпроси и да пишете коментари към публикуваните материали.

В Школа ИНТЕНЗИВ ще бъдете отлично подготвени за международни сертификати като PETKETFCECAECPETOEFLSAT, IELTSTELCDSHTestDaFDELEDELF.