Школа "Интензив"
Themen Aktuell

Тестове за самооценка

Направи теста

Клиентите за нас

Курс по английски език, проведен в АББ Авангард - Севлиево
"АББ Авангард" ЕООД - Севлиево Павлина Николова, дирекция "Човешки ресурси"

През 2013 г. екипът ни в отдел Човешки ресурси организира конкурс за избор на езикова организация и поради множество критерии се спряха на Школа Интензив, гр. Габрово. За съвместната ни работа до сега Повече...

Themen aktuell

 

Themen aktuell е най-популярната и широко използвана система, защота се е доказала в практиката. Стратегията и е комуникативна, с насоченост към употребата на немски език и с акцент върху комбинираното развитие на уменията за четене, писане, слушане, диалогична и монологична реч.

Лексиката е въведена тематично, за да се усвои и затвърди в конкретна ситуация. Граматиката е обособена в "Граматически преглед" за по-удобно използване.

Themen aktuell покрива трите нива на Grundstufe и дава отлична възможност за овладяване основите на немския език. Получената в края на обучението подготовка позволява да се покрият критериите за сертификат ZD.

A1

А2

B1

В2

С1