Школа "Интензив"
Beste Freunde

Beste Freunde

Тестове за самооценка

Направи теста

Клиентите за нас

Курс по английски език, проведен в АББ Авангард - Севлиево
"АББ Авангард" ЕООД - Севлиево Павлина Николова, дирекция "Човешки ресурси"

През 2013 г. екипът ни в отдел Човешки ресурси организира конкурс за избор на езикова организация и поради множество критерии се спряха на Школа Интензив, гр. Габрово. За съвместната ни работа до сега Повече...

Beste Freunde

 

Beste Freunde e съвременна учебна система на немското издателство Hueber, предназначена за тинейджъри без предварителни знания по немски език.

    
Учащите имат възможност да учат, откривайки чуждия език, и да прилагат съзнателно своите умения, а темите отговарят на нуждите и обкръжението им.

Текстовете са автентични, в съответствие с възрастта на учениците. Езиковите образци са олекотени, но с голяма приложимост и с възможности за трансфер.

Работната тетрадка предлага богат набор от упражнения, подходящи както за работа в клас, така и за изпълнение вкъщи, а ключът към тях развива самостоятелното учене.

A1

A2