Школа "Интензив"

Тестове за самооценка

Направи теста

Клиентите за нас

Качествено езиково обучение по английски език в Школа Интензив Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна, Габровски окръг
МВ Янтра АД Габрово Кенан Селимов, производствен директор

Избрахме Школа Интензив през 2012 г.  и до настоящия момент провеждаме обучение на наши служители по английски и руски език. В лицето на Школа Интензив срещаме истински партньор, който Повече...

PhotoShop - за начинаещи

 

Програмата включва:

1. Запознаване с интерфейса на програмата.
2. Изходен материал за програмата фотошоп.
3. Отваряне на нова празна страница. Записване на файл (raboten.psd)
4. Файлове на програмата фотошоп. Записване на файл. Наборни файлове. Отваряне на изображение с програмата фотошоп
5. Видове изгледи.
6. Увеличаване и умаляване на изображение.
7. Мерни единици.
8. Промяна на размерите и позицията на изображението.
9. Рулери. Мерна решетка. Водачи.
10. Задаване в мерни единици на мерната решетка и рулерите.
11. Отваряне на изображение (File: fig1.pcd).. Запознаване с цветовите режими на програмата. Спецификата на предпечата.
12. Запознаване с цветовите канали в програмата. Палитрата Info.
13. Тонална обработка с опцията Color balance.
14. Тонална обработка с опцията Curvеs (криви)
15. Просветляване и затъмняване и контраст на изображение с опцията Brighness /contrast.
16. Запознаване с филтрите Blur (замъгляване) и Sharpen (острота) на изображението.
17. Запознаване с филтрите Artistic Bruch strokes.
18. Запознаване с хрониката на събитията на файла чрез панела History.
19. Отваряне на изображение (File: fig2.pcd). Маркери. Видове селекции.
20. Тонална селекция с опцията Color range.
21. Селектиране с опцията All.
22. Деселектиране чрез опцията Deselect.
23. Редактиране на селекции чрез маска Quick mask.
24. Подравняване на изображение с инструмента Crop.
25. Отваряне на изображение (File: fig3.pcd) + отваряне на file: raboten.psd. Създаване на слоеве. Запознаване с панела Layers.
26. Съединяване на два слоя.
27. Обработване на слой.
28. Запознаване с палитрата Color picker. Използване на инструмента пипетка.
29. Запълване на слоеве с плътни тонове.
30. Активиране и деактивиране на слой.
31. Работа с текст. Текстови слой.
32. Инструменти за рисуване. Отваряне на изображение (File: fig4.pcd).
33. Инструменти за триене. Eraser (Гума)
34. Инструмент за морфологична корекция. Clone Stamp (Щампа)
35. Рисуване с Photoshop.
36. Инструменти за рисуване
37. Палитрата Brushes
38. Инструментът Brush, Pencil
39. Начини на смесване на изображения
40. Dissolve
41. Multiply, Darken, Color Burn, Linear Burn
42. Screen, Lighten, Color Dodge, Linear Dodge
43. Overlay, Soft light, Hard Light, Linear light, Pin Light
44. Difference, Exclusion, Hue, Color, Saturation
45. Инструменти за редакция на изображение
46. Инструментите Blur, Sharpen, Smudge, Dodge, Burn, Sponge, Eraser
47. Photoshop и дигиталната фотография
48. ретуширане на снимка и отстраняване на дефекти
49. Инструментите Clone Stamp, Pattern Stamp
50. Инструментите Spot Healing Brush, Healing Brush, Red eye tool, Patch tool
51. Основи на композицията – 2ра част, монтажи и колажи в Photoshop, формат на кадъра
52. Фотометрия. Цветна температура. Видове осветление
53. Колориметрия – 2ра част