Школа "Интензив"
Напредлали

Тестове за самооценка

Направи теста

Клиентите за нас

Курс по английски език, проведен в АББ Авангард - Севлиево
"АББ Авангард" ЕООД - Севлиево Павлина Николова, дирекция "Човешки ресурси"

През 2013 г. екипът ни в отдел Човешки ресурси организира конкурс за избор на езикова организация и поради множество критерии се спряха на Школа Интензив, гр. Габрово. За съвместната ни работа до сега Повече...

Програмата включва:

Въведение в програмата. Стилове, менюта, координатни системи. Мерни единици. Мащабиране, граници. Мрежи.

Слоеве и линии.

Чертожни примитиви. Прихващане на обекти, настройка и управление.

Редактиране на геометрични примитиви. Работа с таблици. Създаване и редактиране.

Оразмеряване на геометрични примитиви. Настройване и видове оразмеряване.

Работа с блокове. Създаване, редактиране и разделяне. Динамични блокове.

Особености на разпечатването. Настройки. 3D геометрични примитиви - редактиране и използване.