Школа "Интензив"
Напредлали

Тестове за самооценка

Направи теста

Клиентите за нас

Качествено езиково обучение по английски език в Школа Интензив Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна, Габровски окръг
МВ Янтра АД Габрово Кенан Селимов, производствен директор

Избрахме Школа Интензив през 2012 г.  и до настоящия момент провеждаме обучение на наши служители по английски и руски език. В лицето на Школа Интензив срещаме истински партньор, който Повече...

Програмата включва:

Въведение в програмата. Стилове, менюта, координатни системи. Мерни единици. Мащабиране, граници. Мрежи.

Слоеве и линии.

Чертожни примитиви. Прихващане на обекти, настройка и управление.

Редактиране на геометрични примитиви. Работа с таблици. Създаване и редактиране.

Оразмеряване на геометрични примитиви. Настройване и видове оразмеряване.

Работа с блокове. Създаване, редактиране и разделяне. Динамични блокове.

Особености на разпечатването. Настройки. 3D геометрични примитиви - редактиране и използване.