Школа "Интензив"

Тестове за самооценка

Направи теста

Клиентите за нас

Качествено езиково обучение по английски и италиански език в Школа Интензив Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна, Габровски окръг
"Дзали Калцедония Груп" ООД Кирил Иванов, "Човешки ресурси"

Спряхме се на Школа Интензив, тъй като се нуждаехме наши служители да подобрят езиковото си равнище по английски и италиански език. Школа Интензив се отличи Повече...

Обща компютърна подготовка  за начинаещи


 

Този курс е предвиден за абсолютно начинаещи, но може да се използва и от хора, които имат известен опит в работата с компютър. По преценка на преподавателя в този случай може да се включи допълнителен материал в зависимост от нуждите на обучаемия. Допуска се известна гъвкавост (съгласувана с курсиста) в преподавания материал, така че той да бъде максимално полезен на клиента.

Успешно завършилите курсисти получават сертификат. Подробни учебни прогами можете да намерите тук.

По желание на курсиста може да се работи с личен преносим компютър или с компютър в залата на Школа Интензив. Версиите на изучаваните програмни продукти се уточняват предварително и съгласуват с наличните на домашния и/или служебен компютър. За упражнения вкъщи е препоръчително да имате инсталиран съответния софтуер на собствен компютър.

Операционна система Windows Изучавате създаване, копиране, изтриване на папки и файлове, управление на екрана и др.

Текстообработваща програма MS Word: Изучавате създаване, редактиране, форматиране, отпечатване на документи, създаване и редактиране на таблици, работа с изображения, настройки за печат

Електронни таблици Excel: Изучавате правилните начини за съставяне и попълване на таблици, форматиране на клетки, редактиране на данни, въвеждане и копиране на формули, вкл. автоматично сумиране, изчисляване на средна стойност, сортиране и филтриране, създаване на диаграми. Получавате списък на възможните съобщения за грешки и причините за тях.

Pабота с Internet. Изучавате търсене на информация, запис и печат, създаване на електронна поща, изпращане и получаване на писма и работа с прикачени файлове.