Школа "Интензив"

Тестове за самооценка

Направи теста

Клиентите за нас

Курс по английски език, проведен в АББ Авангард - Севлиево
"АББ Авангард" ЕООД - Севлиево Павлина Николова, дирекция "Човешки ресурси"

През 2013 г. екипът ни в отдел Човешки ресурси организира конкурс за избор на езикова организация и поради множество критерии се спряха на Школа Интензив, гр. Габрово. За съвместната ни работа до сега Повече...

Обща компютърна подготовка  за начинаещи


 

Този курс е предвиден за абсолютно начинаещи, но може да се използва и от хора, които имат известен опит в работата с компютър. По преценка на преподавателя в този случай може да се включи допълнителен материал в зависимост от нуждите на обучаемия. Допуска се известна гъвкавост (съгласувана с курсиста) в преподавания материал, така че той да бъде максимално полезен на клиента.

Успешно завършилите курсисти получават сертификат. Подробни учебни прогами можете да намерите тук.

По желание на курсиста може да се работи с личен преносим компютър или с компютър в залата на Школа Интензив. Версиите на изучаваните програмни продукти се уточняват предварително и съгласуват с наличните на домашния и/или служебен компютър. За упражнения вкъщи е препоръчително да имате инсталиран съответния софтуер на собствен компютър.

Операционна система Windows Изучавате създаване, копиране, изтриване на папки и файлове, управление на екрана и др.

Текстообработваща програма MS Word: Изучавате създаване, редактиране, форматиране, отпечатване на документи, създаване и редактиране на таблици, работа с изображения, настройки за печат

Електронни таблици Excel: Изучавате правилните начини за съставяне и попълване на таблици, форматиране на клетки, редактиране на данни, въвеждане и копиране на формули, вкл. автоматично сумиране, изчисляване на средна стойност, сортиране и филтриране, създаване на диаграми. Получавате списък на възможните съобщения за грешки и причините за тях.

Pабота с Internet. Изучавате търсене на информация, запис и печат, създаване на електронна поща, изпращане и получаване на писма и работа с прикачени файлове.