Школа "Интензив"

Тестове за самооценка

Направи теста

Клиентите за нас

Курс по английски език, проведен в АББ Авангард - Севлиево
"АББ Авангард" ЕООД - Севлиево Павлина Николова, дирекция "Човешки ресурси"

През 2013 г. екипът ни в отдел Човешки ресурси организира конкурс за избор на езикова организация и поради множество критерии се спряха на Школа Интензив, гр. Габрово. За съвместната ни работа до сега Повече...

Обща компютърна подготовка за напреднали


 

Този курс е предвиден за напреднали потребители, които имат начални познания в работата с MS Office. В началото на курса преподавателят провежда събеседване с цел да установи уменията на курсиста и при нужда попълва липсващите знания, преди да започне с преподаването на материала за това ниво.

Успешно завършилите курсисти получават сертификат. Подробни учебни прогами можете да намерите тук.

По желание на курсиста може да се работи с личен преносим компютър или с компютър в залата на Школа Интензив. Версиите на изучаваните програмни продукти се уточняват предварително и съгласуват с наличните на домашния и/или служебен компютър. За упражнения вкъщи е препоръчително да имате инсталиран съответния софтуер на собствен компютър.

Операционна система Windows Изучавате работа с контролният панел, инсталиране и деинсталиране на програми, търсене на информация и др.

Текстообработваща програма MS Word: Изучавате работа със списъци, табулации, горен и долен колонтитул, работа с графични обекти.

Електронни таблици Excel: Изучавате работа със серии данни, коментари, смесени адреси, условни функции и условно форматиране.

Pабота с Power Point. Изучавате как се създава презентация, анимиране на презентацията, вмъкване на звук и видео и настройки на презентацията.