Школа "Интензив"

Тестове за самооценка

Направи теста

Клиентите за нас

Курс по английски език, проведен в АББ Авангард - Севлиево
"АББ Авангард" ЕООД - Севлиево Павлина Николова, дирекция "Човешки ресурси"

През 2013 г. екипът ни в отдел Човешки ресурси организира конкурс за избор на езикова организация и поради множество критерии се спряха на Школа Интензив, гр. Габрово. За съвместната ни работа до сега Повече...

SolidWorks

 

SolidWorks е програмен продукт, който се базира на технологията хибридно параметрично моделиране и широк спектър от специализирани модули. SolidWorks предлага цялостно решение за машиностроителен инженеринг, с пълен комплект средства за 3D проектиране, изследване и управление на данните.

Начинаещи