Школа "Интензив"

Тестове за самооценка

Направи теста

Клиентите за нас

Курс по английски език, проведен в АББ Авангард - Севлиево
"АББ Авангард" ЕООД - Севлиево Павлина Николова, дирекция "Човешки ресурси"

През 2013 г. екипът ни в отдел Човешки ресурси организира конкурс за избор на езикова организация и поради множество критерии се спряха на Школа Интензив, гр. Габрово. За съвместната ни работа до сега Повече...

CorelDRAW - за начинаещи

 

Програмата включва:

 • Анатомия на прозореца;
 • Работа с фиксирани палитри;
 • Кутия с инструменти;
 • Отваряне и съхраняване на документен файл;
 • Отмяна и повторение на опции за редактиране;
 • Ползване на албуми с образци;
 • Настройка и именуване на страница;
 • Команди за страница;
 • Ползване на мерителни скали;
 • Ползване на мрежа;
 • Работа с водачи;
 • Настройване на режима за изображение;
 • Ползване на докера View Manager;
 • Селектиране, преместване и трансформиране на обекти;
 • Подреждане на обекти;
 • Създаване на базови геометрични фигури;
 • Изрязване, комбиниране и преоформяне на обекти;
 • Аранжиране и организиране на обекти;
 • Избор на художествен или параграфен текст;
 • Форматиране на текст;
 • Вграждане на обекти в текст.
 • Текстови стилове;
 • Свързване на текст с обекти;
 • Контурни линии на обектите;
 • Цветни запълвания;
 • Ефекти на обвивката и изкривяване;
 • Преливания и контурни ефекти;
 • Ефекти с лупи и прозрачност;
 • Създаване на дълбочина със сенки;
 • Ефекти за дълбочина и переспектива;
 • Екструдиране на векторни обекти.

Хорариум - 60 ч.