Школа "Интензив"

Тестове за самооценка

Направи теста

Клиентите за нас

Качествено езиково обучение по английски и италиански език в Школа Интензив Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна, Габровски окръг
"Дзали Калцедония Груп" ООД Кирил Иванов, "Човешки ресурси"

Спряхме се на Школа Интензив, тъй като се нуждаехме наши служители да подобрят езиковото си равнище по английски и италиански език. Школа Интензив се отличи Повече...

AutoCad - за начинаещи

 

Програмата включва:

Въведение в програмата. Стилове, менюта, координатни системи. Мерни единици. Мащабиране, граници. Мрежи.

Слоеве и линии.

Чертожни примитиви. Прихващане на обекти, настройка и управление.

Редактиране на геометрични примитиви. Работа с таблици. Създаване и редактиране.

Оразмеряване на геометрични примитиви. Настройване и видове оразмеряване.

Работа с блокове. Създаване, редактиране и разделяне. Динамични блокове.

Особености на разпечатването. Настройки. 3D геометрични примитиви - редактиране и използване.