Школа "Интензив"
Напредлали

Тестове за самооценка

Направи теста

Клиентите за нас

обучението по английски език, в Школа ИНТЕНЗИВ
"Идеал Стандарт – Видима" АД Ива Терзиева, Дирекция "Човешки Ресурси"

Съвместната ни работа с екипа на Школа ИНТЕНЗИВ започна през 2010 г. С тяхно съдействие организирахме обучение по бизнес английски език на мениджъри и ключови специалисти Повече...

Програмата включва:

Въведение в програмата. Стилове, менюта, координатни системи. Мерни единици. Мащабиране, граници. Мрежи.

Слоеве и линии.

Чертожни примитиви. Прихващане на обекти, настройка и управление.

Редактиране на геометрични примитиви. Работа с таблици. Създаване и редактиране.

Оразмеряване на геометрични примитиви. Настройване и видове оразмеряване.

Работа с блокове. Създаване, редактиране и разделяне. Динамични блокове.

Особености на разпечатването. Настройки. 3D геометрични примитиви - редактиране и използване.