Школа "Интензив"
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Начало / Курсове / Гръцки / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Тестове за самооценка

Направи теста

Клиентите за нас

обучението по английски език, в Школа ИНТЕНЗИВ
"Идеал Стандарт – Видима" АД Ива Терзиева, Дирекция "Човешки Ресурси"

Съвместната ни работа с екипа на Школа ИНТЕНЗИВ започна през 2010 г. С тяхно съдействие организирахме обучение по бизнес английски език на мениджъри и ключови специалисти Повече...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

"Общувайте на гръцки"

 

Системата е съобразена с Европейския езиков сертификат TELC (www.telc-bg.com), съотвестващ на общата европейска езикова рамка и валиден за обучение и работа в страните от Европейския съюз.

Системата се състои от три учебника, които обхващат 250-270 учебни часа и е подходяща както за групово, така и за индивидуално обучение.

Съдържа упражнения за слушане и говорене, като успоредно с тях са включени и достатъчно граматически упражнения за писане с цел цялостното въвеждане на обучаващия се в граматическата система на новогръцки език. Основна цел на поредицата е да помогне на обучаващия се да разбира, говори, чете и пише на необходимото равнище, за да може свободно да общува с всеки носител на новогръцкия език.

Първите два учебника от поредицата съдържат основните граматически явления. Всеки учебник съдържа по 24 урока, като четири от тях са обобщителни. Граматиката и функционирането на езика са представени чрез диалози на теми от ежедневието и текстове, които или представят теми, които имат пряка връзка с Гърция и културата ú или представляват общ интерес.

Упражнението на устната реч става чрез представянето на ситуации от действителността. Включени са също така и граматически таблици придружени от необходимите, много и разнообразни граматически упражнения и упражнения за слушане с разбиране.

Третият учебник от поредицата се състои от 12 урока, два от които са обобщителни. Основните цели на този учебник са да обхване останалите граматически явления, а най-вече упражняването и развитието на устната реч, както и обогатяването на речника на обучаващия се чрез много диалози, текстове и много устни, писмени упражнения и упражнения за слушане с разбиране.

И трите учебника съдържат речник на гръцката лексика преведена на пет езика (английски, френски, немски, испански и италиански), граматически таблици и аудио материали. Към всеки учебник има и учебни тетрадки - по две за първия и втория, и една за третия. В учебните тетрадки са предложени упражнения, затвърждаващи граматическия и лексикалния материал към всеки урок.

A1

A2