Школа "Интензив"
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Начало / Курсове / Гръцки / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Тестове за самооценка

Направи теста

Клиентите за нас

Качествено езиково обучение по английски и италиански език в Школа Интензив Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна, Габровски окръг
"Дзали Калцедония Груп" ООД Кирил Иванов, "Човешки ресурси"

Спряхме се на Школа Интензив, тъй като се нуждаехме наши служители да подобрят езиковото си равнище по английски и италиански език. Школа Интензив се отличи Повече...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

"Общувайте на гръцки"

 

Системата е съобразена с Европейския езиков сертификат TELC (www.telc-bg.com), съотвестващ на общата европейска езикова рамка и валиден за обучение и работа в страните от Европейския съюз.

Системата се състои от три учебника, които обхващат 250-270 учебни часа и е подходяща както за групово, така и за индивидуално обучение.

Съдържа упражнения за слушане и говорене, като успоредно с тях са включени и достатъчно граматически упражнения за писане с цел цялостното въвеждане на обучаващия се в граматическата система на новогръцки език. Основна цел на поредицата е да помогне на обучаващия се да разбира, говори, чете и пише на необходимото равнище, за да може свободно да общува с всеки носител на новогръцкия език.

Първите два учебника от поредицата съдържат основните граматически явления. Всеки учебник съдържа по 24 урока, като четири от тях са обобщителни. Граматиката и функционирането на езика са представени чрез диалози на теми от ежедневието и текстове, които или представят теми, които имат пряка връзка с Гърция и културата ú или представляват общ интерес.

Упражнението на устната реч става чрез представянето на ситуации от действителността. Включени са също така и граматически таблици придружени от необходимите, много и разнообразни граматически упражнения и упражнения за слушане с разбиране.

Третият учебник от поредицата се състои от 12 урока, два от които са обобщителни. Основните цели на този учебник са да обхване останалите граматически явления, а най-вече упражняването и развитието на устната реч, както и обогатяването на речника на обучаващия се чрез много диалози, текстове и много устни, писмени упражнения и упражнения за слушане с разбиране.

И трите учебника съдържат речник на гръцката лексика преведена на пет езика (английски, френски, немски, испански и италиански), граматически таблици и аудио материали. Към всеки учебник има и учебни тетрадки - по две за първия и втория, и една за третия. В учебните тетрадки са предложени упражнения, затвърждаващи граматическия и лексикалния материал към всеки урок.

A1

A2