Школа "Интензив"
Подготовка за училище

Тестове за самооценка

Направи теста

Клиентите за нас

Курс по английски език, проведен в АББ Авангард - Севлиево
"АББ Авангард" ЕООД - Севлиево Павлина Николова, дирекция "Човешки ресурси"

През 2013 г. екипът ни в отдел Човешки ресурси организира конкурс за избор на езикова организация и поради множество критерии се спряха на Школа Интензив, гр. Габрово. За съвместната ни работа до сега Повече...

Подготовка за училище

 

Подготовката  в курса по български език и литература за пети, шести и седми клас включва:

- пробни изпити (за седми клас);

- писмени упражнения;

- учебни материали;

- консултации по учебния материал;

- теоретични замимания по всяка тема ипрактическо решаване на тестове към нея;

- коментар на отговорите и въпросите към всяко едно упражнение;

- преразказ на непознат текст с дидактическа задача и коментар на допуснатите грешки.