Школа "Интензив"

Тестове за самооценка

Направи теста

Клиентите за нас

обучението по английски език, в Школа ИНТЕНЗИВ
"Идеал Стандарт – Видима" АД Ива Терзиева, Дирекция "Човешки Ресурси"

Съвместната ни работа с екипа на Школа ИНТЕНЗИВ започна през 2010 г. С тяхно съдействие организирахме обучение по бизнес английски език на мениджъри и ключови специалисти Повече...

Upstream Proficiency C2

1st Edition

Издател: Express Publishing

Учебната система се състои от учебник, тетрадка, аудио CD за ученика, DVD, които се предлагат отделно.

C2 е ниво за свободно владеене на английски език. Според Общата европейска езикова рамка, след успешното приключване на курса ще постигнете:

Мога да разбирам без никакво затруднение говоримия език, както при пряко общуване, така и по медиите, и когато се говори бързо, при условие, че имам време да свикна с особеностите на произношението.
Мога да чета без усилие всякакъв вид текст, дори абстрактен или сложен по съдържание или форма, напр. учебник, специализирана статия или литературна творба.
Мога да участвам без усилие във всякакъв разговор или дискусия и да си служа свободно с идиоматични и разговорни изрази. Мога да се изказвам свободно и да изразявам точно нюансите на мисълта си. Ако срещна затруднение, намирам начин да изляза от ситуацията умело, така че другите да не го забележат.
Мога да представя ясно и гладко описание или аргументация в съобразен с контекста стил. Мога да построя логично изказване и да помогна на слушателя да долови и запомни важните моменти.
Мога да създавам ясен, гладък и стилистично съответстващ на обстоятелствата текст. Мога да пиша сложни писма, доклади или статии с ясна структура, така че читателят да схване и запомни същественото. Мога да резюмирам и анализирам професионални текстове или художествена творба.