Школа "Интензив"
5. клас

Тестове за самооценка

Направи теста

Клиентите за нас

Курс по английски език, проведен в АББ Авангард - Севлиево
"АББ Авангард" ЕООД - Севлиево Павлина Николова, дирекция "Човешки ресурси"

През 2013 г. екипът ни в отдел Човешки ресурси организира конкурс за избор на езикова организация и поради множество критерии се спряха на Школа Интензив, гр. Габрово. За съвместната ни работа до сега Повече...

Access


 

Учебната система Access е на английското издателството е Express Publishing. Тя е съставена от 4 части за възрастовата група приблизително от 5 до 8 клас. Нивата по Общата европейска езикова рамка са  от А1 до В1+.  Access е иновативна и интересна езикова система, която развива четирите езикови умения чрез ситуации от реалния живот. Чрез интерактивния софтуер постигаме пълноценно ангажиране на учениците и ученето е едновременно забавно и ефективно. Упражненията в  Access следва логиката от изпитите на Cambridge University – FCE, CAE, CPE и подготвя обучаемите от рано, за да е гарантирано успешното получаване на международен сертификат.