Школа "Интензив"
Индивидуално обучение
Начало / Индивидуално обучение

Индивидуално и полуиндивидуално обучение:

 


Полуиндивидуално езиково обучение по английски, немски, френски, италиански език за ученици и възрастни в школа Интензив Габрово

 

 

 

 

 

 


  Ако преценявате, че целите, които сте си поставили по отношение на езиковото ви обучение ще бъдат по-бързо и по-ефективно постигнати при индивидуално занимание с преподавателя, школа Интензив може да го осъществи. 

Работата ви не позволява да се включите в група или се нуждаете от специфично обучение. Има възможност да учите сам с учителя. Вие заявявате кои са предпочитаните дни и часове. 

Цените на 1 учебен час започват от 32 лв., за английки, немски, френски, италиански, руски, гръцки езици в зависимост от езика и нивото.
Хорариумът за индивидуално обучение се определя в зависимост от желанието на клиентите, като минимумът от часове, които трябва да предплатят и вземат са 14 учебни часа. (1 уч. ч. = 45 мин.)

Цени на индивидуално/ полуиндивидуално обучение в Школа ИНТЕНЗИВ

Цена за 1 уч. час

Английски, Немски,

Френски, Испански,

Руски, Гръцки

 нива - А1, А2, В1, В1+

Езикови сертификати,

Японски език,

Други езици

нива - В2, В2+,С1, С2

Компютърно

обучение

 

Индивидуално

 

32 лв./уч.ч.

35 лв./уч.ч. - В2, В2+

38 лв./уч.ч. - C1,C2
 

32 лв./уч.ч.

 

Полуиндивидуално*

 

19* лв./човек /уч.ч.
за 2-ма души
*за 3-ма и повече - попитайте

в офиса

22 лв./човек/уч.ч. - В2, В2+

22 лв./уч.ч. - C1,C2

-

Полуиндивидуално* обучение е обучение в затворени малки групи от по 2-ма, 3-ма или 4-ма души, при което курсистите се таксуват на учебен час. Хорариумът при полуиндивидуално обучение се определя в зависимост от желанието на клиентите, като минимумът от часове, които трябва да предплатят и вземат са 22 учебни часа. (1 уч. ч. = 45 мин.)

Свържете се с нас, ще обсъдим вариантите за вашето индивидуално/полуиндивидуално  обучение и ще Ви предложим най-подходящия план. Обучението може да стартира до няколко дена, след като уточним подробностите около организацията му.

Необходими са поне 48 часа за организиране на индивидуално или полуиндивидуално обучение, считано от момента на заплащане на първта такса.