Школа "Интензив"
Учим и се забавляваме във времето за английски език в ЦДГ „Младост“, ЦДГ „Ран Босилек“, ЦДГ „Перуника“ 1, ЦДГ „Перуника“ 2, ЦДГ „Явор“

Учим и се забавляваме във времето за английски език в ЦДГ „Младост“, ЦДГ „Ран Босилек“, ЦДГ „Перуника“ 1, ЦДГ „Перуника“ 2, ЦДГ „Явор“

 kindergarten-kids_dszxvb.jpg

Уважаеми родители, във времето отделено за английски език през месеците март и април Вашите деца се забавляваха, но и научиха много. Ето и основните теми и материали, с които се запознаха.

 Level 1

My face

Eyes, ears,nose, hair, tongue, mouth.

Sing a song:

Touch your nose

Touch your hair

Touch your ears – there…there

Touch your eyes

Touch your mouth

 

He’s got a big nose

She’s got small eyes

He’s got small ears

She’s got a big mouth

 

Wash your hands

Wash your face

Brush your teeth

Brush your hair

 

Woody is dirty

Woody, wash your hands!

Woody, wash your face!

Woody, brush your teeth!

Woody, brush your hair!

 

Sing a song:

Wash your hands – up and down!...

 

Level 2

 

I am looking good

Boots, jeans, a hat, a jacket, a jumper, a dress.

 

What are you wearing today?

 

I am wearing jeans.

I am wearing a dress.

I am wearing a jumper.

I am wearing a hat.

I am wearing boots.

Sing a song:

I’m looking good.

I’m wearing my new clothes.

-T-shirt, shoes, socks, shorts, vest, cap.

- What are they wearing today?

He’s wearing green shoes…a blue cap, a yellow T-shitr.

 

She’s wearing a red dress, pink shoes, white socks.

 

Sing a song: “Get ready to go!”

…......................................................................................................

 

My favourite food

 

A sweet tooth

Chocolate, cake, lollipops, juice, sweets, jam

 

Song

I’m a sweet monster

And I’ve got a sweet tooth

I love lollipops and chocolate too

I love jam and cake and juice

I’m a sweet monster and I’ve got a sweet tooth.

 

Do you like chocolate?

Yes, I do.

Do you like sweets?

No, I don’t.

 

Fruit and vegetables

Carrots, potatoes, peas, tomatoes, pears, apples, oranges….

Song

Rainbow food is good for you

Red tomatoes and apples too

Green peas, green pears

All for you

Orange for carrots and oranges too

 

Healthy food

Pears are good for you

Cheese is good for you

Apples are good for you

Milk is good for you

 

Rhyme:

I like bananas, bananas, bananas,

I like bananas,

Give me some, please. (milk, apples…)