Школа "Интензив"
Урок в един поглед: Some, any, no

Урок в един поглед: Some, any, no

some_any_no_pic_blog.jpg

1. Some - някакъв, няколко, малко

Използва се в положителни изречения, когато искаме да кажем, че има някакво количество или брой от нещо.

Примери:

There is some milk in the fridge. - Има малко мляко в хладилника.

I need some time to finish my project. - Трябва ми малко време да свърша с проекта си.

2. Any - някакъв, никакъв, няколко, николко

Използва се във отрицателни изречения и във въпроси.

There isn't any milk in the fridge. - Няма никакво мляко в хладилника.

Do you have any money? - Имаш ли някакви пари?

NB!  Some може да се използва във въпросително изречение, но само ако молим за нещо, каним някого или предлагаме нещо

Would you like some coffee? - Искате ли кафе?

Can I ask you some questions? - Мога ли да ви задам няколко въпроса?

3. NO - николко, няма, нищо

Използва съобщителни изречения с отрицателен смисъл. Особеност: глаголът е в положителна форма,а отрицателния смисъл се постига чрез частицата NO.

There are no people in the room. - Няма хора в стаята.

NB! За разлика от бълг.език, в английския няма двойно отрицание (няма никакви хора), затова винаги внимавайте да имате само по една отрицателна дума в изречение, както е показано в примера по-горе

Изречения от типа: "There aren't no people in the room."не са правилни.