Школа "Интензив"
Седем „тайни“ правила за произношението в английски език

Седем „тайни“ правила за произношението в английски език

secret-3.jpg

1. Гласен звук, следван от единичен съгласен в края на думата, се произнася като кратък гласен. Схемата на такива думи може да се представи по следния начин: СГС

Примери:   Pup has cup.

Man has ham.

2. Гласен звук, следван от два съгласни звука в края на думата, се произнася като кратък гласен. Схемата на такива думи може да се представи по следния начин: СГСС

Примери: stops, want, hand, wish, and bark.

3. Ако гласен звук е последният в дума, той се произнася като дълъг*.  

Примери: ago and ego; go, pi, lo, be, and he

4. В едносрични думи с краесловно мълчаливо Е, изговаряме гласния звук като дълъг. Схемата на такива думи може да се представи по следния начин: СГСе

Примери: hate, care, note, flute, bite, nice, and ape

5. Когато две гласни са една до друга първата се произнася като дълга, а втората е мълчалива.  Схемата на такива думи може да се представи по следния начин: СГГС

Примери: true, beat, train, leaf, and load

6. Ако в средата на думата гласен е следван от съгласен, той се произнася като първия звук от следващата сричка.

Примери: tele-phone (not teleph-one), la-bor (not lab-or), lo-cate (not loc-ate) and pro-tect (not prot-ect)

7. Когато две съгласни следват гласен в средата на думата те се стават част съответно първата - от предходната, а втората – от следващата сричка. Изключение правят само комбинацията от съгласни, които образуват един звук, като sh, ch, th.

Примери: sub-ject, tal-ly, ab-ject, top-ple, and haz-mat.

*дългият гласен звук обикновено отговаря на „името“ на гласната в азбуката

Английският език е труден, както заради произношението, така и заради правописа си. Тези правила са действащи в по-повечето случаи, но, разбира се, имат и изключения. Ако ги запомните и прилагате ще направите задачата си в усвояването на езика малко по-лесна, защото ще можете да разчитате правилно думи, които виждате за пръв път.