Школа "Интензив"
actor vs artist

actor vs artist

Думата “artist” ['a:tist], която прилича на българската дума "артист" или човек, играещ в киното или театъра, в английски език се употребява за представителите на всички видове изкуства или просто означава човек с артистични изяви. Употребява се както мъже, така и за жени. Думата, която се използва за изпълнител на роли в киното или театъра е  actor” ['æektə] актьор и actress ['æktris] актриса.

Examples: He is one of the greatest artists ever, he is Pablo Picasso. J Lo is not only a good actress but she is a singer and a designer, she is an artist.