Школа "Интензив"

Бъртан Хилс

christmas-happy-familie.jpg

"The best of all gifts around any Christmas tree: the presence of a happy family all wrapped up in each other." Burton Hillis

„Най-хубавият от всички подаръци около всяко коледно дръвче е присъствието на щастливо семейство, чиито членове са се прегърнали един друг." Бъртан Хилс