Школа "Интензив"
10 полезни съвета за всеки бизнес, когато трябва да общувате на английски език

10 полезни съвета за всеки бизнес, когато трябва да общувате на английски език

business-phrasal-verbs-intenziv.jpg

Когато става дума за бизнес, един грешен имейл или дума са достатъчни, за да направите гаф, с който да навредите на сключването на сделка или реализирането на бизнес отношения. Това важи с особена сила, ако с вашия бизнес партньор комуникирате на английски. Нека разгледаме следните две твърдения.

Example: Our business is proud to lend an enormous helping hand to community service efforts.

Our business is proud of the enormity of our community service efforts.

Разбрахте ли къде е грешката? Думата “enormity” във второто изречение изобщо няма нищо общо с “enormous”. С първото изречение се казва:

Пример: Гордост за нашия бизнес е да подаде ръка в помощ на усилията за обслужване на обществото.

Гордост за нашия бизнес е чудовищността на усилията ни за обслужване на обществото.

За да избегнете подобни грешки следвайте тези съвети за думи, които звучат много сходно:

Continual или continuously – “Continual” означава, такъв, който се случва непрекъснато, т.е. често повтарящ се; докато “continuously” – продължително, непрестанно.

I.E. или E.G. – “I.E” е съкращение от “that is” (това е), а “E.G.” означава “for example” (например).

Elicit или illicit – “Elicit” означава, че предизвиквате някакъв отговор, например We want to elicit positive reactions with the advertising.(Искаме да предизвикаме положителни реакции с новата реклама). От друга страна “illicit” е синоним на “illegal”, т.е. незаконен.

Alternately или alternatively – “Alternately” означава, „периодично“ и се потребява, за да изрази идеята за поемане на ангажимент първо на едната, а след това на другата страна в едни отношения , а “alternatively” – алтернативно, т.е. нещо, с което се дават две и повече възможности.

Refute или rebut – Независимо дали сте на бизнес среща или си разменяте имейли, желателно е да внимавате с употребата на тези два глагола. “Refutesозначава „оборвам, опровергавам чрез доказателства“, а “rebut” – „изразявам несъгласие, отричам“.

Farther или further – “Farther” означава „по-нататък, по-надалеч“ и се потребява, за да покаже физическо разстояние до нещо, докато “further” превеждаме по същия начин „по-нататък, по-надалеч“, но  с идеята по-висока степен в развитието на нещо.

Alright или all right – “Alright,” се широко употребява често, особено от носителите на езика, но тя не е книжовна, за това правилно е да се използва “all right.”

Uninterested или disinterested – За да кажете дали се интересувате от дадена сделка, или не, запомнете, че  uninterested” означава, че не проявявате интерес, а “disinterested” – че като страна в едни отношения заемате пасивна, неутрална позиция в дадена ситуация.  

Whos или whose – “Whos” е съкращение от “who is”, т.е. „кой е“, а “whose” означава чий, чия, чие и е въпросителна дума.

Than или then – В бизнеса е нещо нормално да се стремиш да си конкурентен и да се съпоставяш с другите в сферата на дейността, с която се занимаваш. Затова когато се сравнявате със своите конкуренти, използвайте “than”, а  then”, за да кажете „тогава, после“.

Ако запомните и прилагате тези 10 съвета, ще забележите, че комуникацията и отношенията с партньорите и/или клиентите ви на английски език ще вървят по-гладко.  Успех!