Школа "Интензив"

LOOSE VS LOSE

loose-2.jpg

Пример: If your pants are too loose, you might lose them.

loose /lu:s/ - прилагателно със значения 1) хлабав, нестегнат; 2) неясен, смътен, неточен 3) неморален ИЗРАЗИ: l. box - конюшня или ван, я който животно може да се движи свободно at a l. end - несигурен, колеблив play fast and l. - държа се прибързано и безскрупулно on the l. - без задръжки

lose /lu:z/ - глагол със значение 1) губя; претърпявам загуба; губя се 2) тръгвам по лош път ИЗРАЗИ: l. one's head - паникьосвам се l. one's temper - ядосвам се, избухвам от яд l. one's way - не намирам пътя си