Школа "Интензив"
LABOR vs. LABOUR

LABOR vs. LABOUR

diverse-workers.jpg

Няма разлика в значението на думите laborи labour, а именно труд, тежка работа.Laborе предпочитаният правопис при американския английски, докато “labour се използва в останалия англоговорещ свят. Има едно изключение и то в израза Australian Labor Party, като във всички останали словосъчетания австралийците използват правописа, включващ “u”. Причината за тази особеност е американското влияние на американското движение на трудещите се върху основоположниците на австралийското честване на Дена на труда.

Въпреки, че “labore американския правопис на думата той датира от векове. Оксфордският речник на английския език отнася правописа с наставката -or към 1400 г. Въпреки това този е по-рядко срещаният правопис на думата труд, докато американците не го направили предпочитаната им форма през 19 в.

Преминаването от -our към -or е голяма  крачка напред в развитието на американския английски. Много типично американски начини на правопис не се утвърждават през втората половина на 19 в., а и по-късно. “Labor” заедно с редица други думи, завършващи на –or, се превръщат в книжовни форми около 1840 г.

Примери:

1) САЩ: Efforts to jump-start N.F.L. labor talks seem to have stalled. “New York Times”

2) Канада: Initial jobless claims fell by 36,000 to 383,000, the labour department said on Thursday. “Financial Times”

3) Австралия: Demand for skilled labour softened in the final three months of 2010. “The Age”