Школа "Интензив"
5 свежи идеи за ролеви игри при учене на чужди езици

5 свежи идеи за ролеви игри при учене на чужди езици

role-games-intenziv.JPG

Ролевата игра е прекрасен начин, за да се започне с говоренето на чужд език. Те позволяват на учещия да с е потопи в житейски  ситуации и да си представи как би действал в реалността.

Има два начина за провеждането на ролева игра - да има сценарий/ план или да няма такъв. При играта с предварително очертан план преподавателят може да използва пример от учебника. Това са игри подходящи за загрявка. При игрите без сценарий, когато на всеки обучаващ се е зададена определена роля, всеки трябва да използва натрупаните знания, за да може да говори с партньора си.  Важно правило е да се съобрази възрастта и интересите на обучаващите се преди да се пристъпи към ролевата игра.

1. Телефонен разговор - Говоренето по телефона е различно от говоренето лице в лице, защото говорещият постепенно развива своята мисъл на съответния  чужд език. Примерни теми за разговор по телефона могат да бъдат: правене на оплакване, разговор с приятел или проява на интерес към работно място.

2. Ходене до магазина - Това е чудесна ролева игра за по-малките, защото освен умения да говорят на чужд език, те могат да упражнят и способностите си да се справят в реална ситуация, в която до сега са разчитали на своите родители. Играта може да бъде толкова сложна, колкото позволява нивото на съответната група.

3. Запазване на стая в хотел - Тази ролева игра позволява на обучаващите се да упражнят специфичен език.  Обикновено става дума за официален стил на езика, тъй като се води бизнес разговор.  Играта също може да бъде проведена и под формата на телефонен разговор.

4. Обмяна на мнения  - За тази ролева игра е важно да се избере тема, която вълнува обучаващите по чужд език се в една група.  Тук е подходящо да има предварителен сценарий. Нека групата се радели на двойки, а преподавателят раздаде списък с въпроси, които да следват. Това ще помогне на обучаващите се сами да достигнат до някои фрази и да използват езика по практичен начин.

Интервю за работа - Темата за работа обикновено е добър вариант за начало на урок, когато се преподава на хора от по-висока възрастова група. Много от тях учат чужд език, за да подобрят перспективите си за кариерно развитие. Играта може да се проведе като на интервюиращия се постави задачата да направи списък от въпроси или му се даде такъв от преподавателя, а отговарящият да разчита на придобитите познания.