Школа "Интензив"
Още 5 свежи идеи за ролеви игри при учене на чужди езици

Още 5 свежи идеи за ролеви игри при учене на чужди езици

 role-games-intenziv-new.JPG

Ролевите игри работят добре за разтопяване на първоначалната скованост в отношенията между обучаващите се в една група.  Ролята на преподавателят е да следи за чувствителността на аудиторията към определени теми и да се съобразява с нейната възраст. Това са важни предпоставки, за да могат обучаващите се да се забавляват докато правят упражнения за говорене. Защото, ако говоренето им доставя удоволствие, тогава няма граници за ученето.

 

1. Да накараш всички да говорят - Съществуват различни варианти; може да не се задава конкретна тема, а обучаващите се да говорят самостоятелно или по двойки на тема, в която се чувстват най-сигурни; може и да се зададе конкретна тема, дори само дума, по която обучаващите се да говорят отново самостоятелно или по двойки.  Тази игра позволява на говорещия да използва чуждия език по по-креативен начин, стъпвайки на основа, на която се чувства сигурен.

2. Спор между съседи - Това е възможност да се придобият различни видове речников запас. Темите могат да бъдат най-разнообразни (прекалено висока музика, кучето ходи по нужда в съседския двор, децата тъпчат цветята на съседката и др.) общото е, че разговорът е между двама съседи, които имат разногласия по дадена теми и аргументирано защитават своята позиция.

3. Езикът на тялото - Езикът на тялото е толкова важен както и думите, които изговаряме. Задачата в тази ролева игра е да се накарат обучаващите се да влязат в роля чрез движенията си, дори може да се използват и костюми или реквизит, важното е да се накарат обучаващите се да се чувстват свободни в говоренето. Ефективното използване на езика на тялото ще помогне, за да влязат в чуждия език по-лесно.

4. Дебат - Това е чудесен начин за окуражаване на употребата на езика. Това е защото те могат да „загреят" и много нови думи да се появят в разговора. Много важен е тук подборът на темата. Тя не трябва да е прекалено спорна. Групата може да бъде разделена на две, като всяка трябва да защити по един или няколко аргумента в защита или срещу тезата.

Да се забавляваме - Когато става дума за ролеви игри, всъщност всичко опира до креативната употреба на чуждия език. Обучаващите се трябва да подложат на тест, това което знаят. Това не означава, че трябва да съставят скучен диалог, напротив - необходимо е да се забавляват. Ролята на преподавателя е да поставя предизвикателства пред учениците си, което ще ги накара да потърсят нови начини за изразяване.