Школа "Интензив"
Неправилни глаголи в английския език - лесно е да ги научиш

Неправилни глаголи в английския език - лесно е да ги научиш

irregularverbs.jpg

Вярвали ли сте някога, че можете лесно да научите формите на неправилните глаголи? Ако отговорът на въпросът ви е отрицателен, може би можем да го променим и то само с един поглед - с този урок в един поглед.