Школа "Интензив"
Кръстословица: body parts + идиом

Кръстословица: body parts + идиом

body-parts.jpg

Свържете изображенията с думите, след което попълнете кръстословицата. Ако я попълните правилно ще получите идиом, чието обяснения на английски е: to ​pay ​attention to everything that is ​happening around you and to what ​people are saying. Негов аналог на български е "Отваряй си очите на четири."

body_parts__crossword_1.jpg Тук вижте отговорите и още 3 идиоматични израза с думи свързани с тялото.