Школа "Интензив"
Идиоми, типични изрази и сложни думи в английския език или защо понякога речникът не е достатъчен/Idioms, collocations and compounds in English or why sometimes the dictionary is not enough/

Идиоми, типични изрази и сложни думи в английския език или защо понякога речникът не е достатъчен/Idioms, collocations and compounds in English or why sometimes the dictionary is not enough/

article-3.jpg

Стремейки се да задълбочи познанията си по английски език всеки обучаващ се е стигнал до един извод – не може да звучиш убедително, ако не познаваш достатъчно много идиоматични и типични изрази. Те правят езикът по-естествен, по-близък до този на т.нар. нейтив спийкъри и дават усещане на говорещия за свобода на изказа.

А какво всъщност са идиомите (idioms), типичните изрази (collocations) и сложните думи (compounds)?

Идиомите са група от думи, подредени по точно определен ред, имащи значение, което не може да се предположи от смисъла на отделните думи в израза. Прекрасна илюстрация е идиомът “break a leg” . Той звучи страховито, но всъщност е често използван начин да пожелаеш късмет на някого, особено при предстояща сценична изява.

Типичните изрази (collocations) са група от думи, които обикновено се използват заедно. Тези комбинации звучат естествено за носителите на езика, но за обучаващият те са изрази, които трябва да се учат наизуст, защото често не са логични, а просто възприети в езиковата практика. Така например е прилагателните “fast” и “quick”  са синоними, които означават „бърз“, но се употребяват в конструкции с различни  съществителни. Правилно е да кажем fast food, но не и quick food. И обратно – естествено е да кажем quick meal, а fast meal не се употребява.

Сложните думи/конструкции от думи (compounds) са формирани от две или повече думи, които се пишат заедно, полуслято или отделно, но са неразделно цяло. Значението на сложната дума може да се предположи от съставните й елементи, поради което често те се смесват с типичните изрази, но всъщност са различни езикови формирования. Например – teapot /ti:pɔt/ чайник; narrow-minded /nærou - maindid/тесногръд; post office /poust ɔfis / поща (пощенски клон).

Защо трябва да учим идиоми, типични изрази и сложни думи: Защото те:

Дават възможност за по-естествен изказ;

Дават алтернативна възможност, често по-кратък начин, за да се каже нещо;

Подобряват стила на писане, обогатявайки вашия речник.