Школа "Интензив"
Актуално
Начало / Актуално / Летни курсове за попълване на знанията по всички предмети

Летни курсове за попълване на знанията по всички предмети

18-05-2020

Летни курсове за попълване на знанията по всички предмети предвижда да обхване учебния материал от месец март до края на учебната година от I–XII клас. Ще наблегнем на качественото и трайно усвояване на новите знания, придружено с достатъчно упражнения. Ще се работи по учебниците на училищата.

В резултат от възникналата обстановка, българските ученици за първи път се оказаха в ситуация, в която не успяха по редица причини да усвоят достатъчно качествено учебния материал за учебната 2019/2020г. Влияние оказа не само извънредното положение, а и няколкото грипни ваканции, в рамките на първия срок.

Самият Красимир Вълчев, министър на образованието към момента, заяви, че по

време на онлайн обучението 15-20% от децата не са били обхванати, а останалите са получили само малка част нови знания, като повечето дори не са влизали онлайн редовно.

В съвременния свят знанието е първостепенна необходимост за всеки човек, който иска да се развива и да успее да заеме достойно място в обществото. Без попълване на тези пропуски,  ще е много трудно да се предложи качествено обучение в следващата учебна година, тъй като учебните програми са разработени на основата на материала от предходната година.

Продължителност на курса:             20 до 40 учебни часа

Цена на курса за група:                     198 лв. (за 40 учебни часа)

Записване:                                            99 лв.

Форма на обучението:                      присъствена или онлайн

Продължителност на едно занятие:    минимум 2 учебни часа (1 уч. час = 45 мин.)

График:    оформя се според желанията и възможностите на участниците в групата

Присъствена форма

Записване с пълната такса:        за ученици от I до III клас и у-ци от XII клас 15 юни

                                                            за ученици от IV до VI  клас 22 юни
                                                            за ученици от VII до XI клас 6 юли

Начало на курса:                           за ученици от I до III клас и у-ци от XII клас 15 юни

                                                            за ученици от IV до VI  клас 22 юни
                                                            за ученици от VII до XI клас 6 юли

Онлайн форма

Записване с пълната такса:        за ученици от I до III клас и у-ци от XII клас 29 май

                                                            за ученици от IV до VI  клас 16 юни
                                                            за ученици от VII до XI клас 30 юни

Начало на курса:                            за ученици от I до III клас и у-ци от XII клас 8 юни

                                                            за ученици от IV до VI  клас 22 юни
                                                            за ученици от VII до XI клас 6 юли