Школа "Интензив"
Актуално
Начало / Актуално / Летни курсове за попълване на знанията по всички предмети

Летни курсове за попълване на знанията по всички предмети

Летни курсове за попълване на знанията по всички предмети предвижда да обхване учебния материал от месец март до края на учебната година от I–XII клас. Ще наблегнем на качественото и трайно усвояване на новите знания, придружено с достатъчно упражнения. Ще се работи по учебниците на училищата.

В резултат от възникналата обстановка, българските ученици за първи път се оказаха в ситуация, в която не успяха по редица причини да усвоят достатъчно качествено учебния материал за учебната 2019/2020г. Влияние оказа не само извънредното положение, а и няколкото грипни ваканции, в рамките на първия срок.

Самият Красимир Вълчев, министър на образованието към момента, заяви, че по

време на онлайн обучението 15-20% от децата не са били обхванати, а останалите са получили само малка част нови знания, като повечето дори не са влизали онлайн редовно.

В съвременния свят знанието е първостепенна необходимост за всеки човек, който иска да се развива и да успее да заеме достойно място в обществото. Без попълване на тези пропуски,  ще е много трудно да се предложи качествено обучение в следващата учебна година, тъй като учебните програми са разработени на основата на материала от предходната година.

Продължителност на курса:             20 до 40 учебни часа

Цена на курса за група:                     198 лв. (за 40 учебни часа)

Записване:                                            99 лв.

Форма на обучението:                      присъствена или онлайн

Продължителност на едно занятие:    минимум 2 учебни часа (1 уч. час = 45 мин.)

График:    оформя се според желанията и възможностите на участниците в групата

Присъствена форма

Записване с пълната такса:        за ученици от I до III клас и у-ци от XII клас 15 юни

                                                            за ученици от IV до VI  клас 22 юни
                                                            за ученици от VII до XI клас 6 юли

Начало на курса:                           за ученици от I до III клас и у-ци от XII клас 15 юни

                                                            за ученици от IV до VI  клас 22 юни
                                                            за ученици от VII до XI клас 6 юли

Онлайн форма

Записване с пълната такса:        за ученици от I до III клас и у-ци от XII клас 29 май

                                                            за ученици от IV до VI  клас 16 юни
                                                            за ученици от VII до XI клас 30 юни

Начало на курса:                            за ученици от I до III клас и у-ци от XII клас 8 юни

                                                            за ученици от IV до VI  клас 22 юни
                                                            за ученици от VII до XI клас 6 юли